Vize 18

Předloženo ČOS

Níže naleznete materiály vytvořené v rámci práce člena předsednictva ČOS a předložené k řádnému projednání. Nutno poznamenat, že drtivá většina podnětů a myšlenek padla na neúrodnou půdu.

Rok 2013

První rok v funkci člena předsednictva ČOS byl ve znamení seznamování se s agendou. Již z prvních dokumentů však vize, resp. její principy a myšlenky vystrkují růžky. Podotýkáme, že zcela v souladu s programovým prohlášením.

PDF

2-19-01 Práce P ČOS

pondeli 25. prosince 2017 14:40 - 311.04 KB - pdf - Zamyšlení nad způsobem práce předsednictva ČOS a návrh změny programu jednání.

PDF

4-19-01 Digitalizace ČOS

pondeli 25. prosince 2017 14:40 - 318.12 KB - pdf - Návrh strategického záměru digitalizovat agendu ČOS.

PDF

5-19-01 Komunikační mapa

pondeli 25. prosince 2017 14:40 - 202.93 KB - pdf - Návrh konsolidace kontaktních údajů ústředí ČOS.

Rok 2014

Rok plný usilovné práce. Velká spousta připravených materiálů a energie do další práce. Zde se naplno projevuje nezměrná touha tvořit a posouvat věci vpřed..

PDF

8-06-2 Stanovy ČOS, etický kodex

pondeli 25. prosince 2017 14:40 - 190.08 KB - pdf - Podnět k analýze a úpravě stanov a vzniku etického kodexu.

PDF

8-19-1 Google

pondeli 25. prosince 2017 14:40 - 189.41 KB - pdf - Podnět k využití služeb Google jako součást digitalizace ČOS.

PDF

10-06-01-1 Google Apps

pondeli 25. prosince 2017 14:40 - 325.77 KB - pdf - Návrh na podání žádosti o licenci Google Apps for EDU pro ústřední školu ČOS.

PDF

10-06-01-5 Projekt SONET

pondeli 25. prosince 2017 14:40 - 328.35 KB - pdf - Návrh na vytvoření informačního občasníku.

PDF

10-06-01-5A SONET č. 1

pondeli 25. prosince 2017 14:40 - 223.62 KB - pdf - První číslo navrhovaného občasníku.

PDF

10-06-01-6 Komunikace

pondeli 25. prosince 2017 14:40 - 461.26 KB - pdf - Návrh na spuštění průzkumu komunikačních kanálů ČOS.

PDF

10-06-01-7 IT infrastruktura ČOS

pondeli 25. prosince 2017 14:40 - 465.88 KB - pdf - Návrh na spuštění průzkumů vybavenosti hnutí počítačovou technikou.

PDF

12-05-01-1 Komunikace

pondeli 25. prosince 2017 14:40 - 462.95 KB - pdf - Druhý návrh na spuštění průzkumu komunikačních kanálů ČOS.

PDF

12-05-01-2 IT infrastruktura ČOS

pondeli 25. prosince 2017 14:40 - 464.97 KB - pdf - Druhý návrh na spuštění průzkumů vybavenosti hnutí počítačovou technikou.

PDF

12-06-01 Časopis Sokol

pondeli 25. prosince 2017 14:40 - 331.42 KB - pdf - Kritika časopisu Sokol.

PDF

13-19-03 Průzkum ČOS

pondeli 25. prosince 2017 14:40 - 342.14 KB - pdf - Informace o stavu průzkumů a návrh na spuštění druhé vlny.

PDF

13-19-04 Prázdniny P ČOS

pondeli 25. prosince 2017 14:40 - 323.56 KB - pdf - Kritika odmítavého postoje ústředí a návrh na prázdninové setkání a ujasnění směřování.

PDF

14-06-05 Cíle P ČOS

pondeli 25. prosince 2017 14:40 - 412.50 KB - pdf - První návrh cílů P ČOS na období 2014-2016.

PDF

14-19-01 Průzkumy ČOS

pondeli 25. prosince 2017 14:40 - 379.09 KB - pdf - Informace o stavu průzkumů.

PDF

15-06-03 Digitalizace

pondeli 25. prosince 2017 14:40 - 341.70 KB - pdf - Návrh prvních kroků digitalizace agendy ČOS.

PDF

16-06-03 Tvorba komunikační strategie

pondeli 25. prosince 2017 14:40 - 325.21 KB - pdf - Návrh na řízenou diskusi o propagaci Sokola na veřejnosti.

PDF

16-06-04 Cíle P ČOS - řízení komisí

úterý 26. prosince 2017 11:27 - 354.99 KB - pdf - Návrh na přidělení cílů a úkolů poradním orgánům ČOS.

PDF

16-06-05 Řízení změn

pondeli 25. prosince 2017 14:40 - 323.66 KB - pdf - Návrh na implementaci řízení změn do fungování spolku.

PDF

16-19-01 Průzkumy ČOS

pondeli 25. prosince 2017 14:40 - 440.44 KB - pdf - Informace o uzavření a vyhodnocení průzkumů ČOS.

Rok 2015

Na jaře dozrává myšlenka Vize 18 a pomalu vzniká jako přirozená reakce na odmítavé postoje k navrhovaným změnám. Vize 18 byla spuštěna 14. září 2015.

PDF

20-06-03 Cíle P ČOS 2015

pondeli 25. prosince 2017 14:40 - 874.21 KB - pdf - Podrobnější rozpracování cílů pro rok 2015 a návrh na přidělení úkolů orgánům ČOS.

PDF

20-19-03 Office 365

pondeli 25. prosince 2017 14:40 - 329.06 KB - pdf - Návrh na využívání nástrojů Microsoft Office 365 pro řešení agendy celého spolku.

PDF

20-19-04 Rozpočet digitalizace

pondeli 25. prosince 2017 14:40 - 346.63 KB - pdf - Plán rozpočtu digitalizace ČOS pro rok 2015.

PDF

20-19-06 Logotyp

pondeli 25. prosince 2017 14:40 - 464.48 KB - pdf - Vysvětlení pojmů kolem sporného nového loga ČOS a návrh úkolu pro marketingovou komisi.

PDF

21-06-01 Rozpočet digitalizace

pondeli 25. prosince 2017 14:40 - 338.38 KB - pdf - Plán rozpočtu digitalizace ČOS pro rok 2015.

PDF

21-19-01 Office 365

pondeli 25. prosince 2017 14:40 - 329.70 KB - pdf - Druhý návrh na využívání nástrojů Microsoft Office 365 pro řešení agendy celého spolku.

Konference

Zprávy a materiály z diskusních setkání Vize 18.

Zobrazit konference

Sokol - čím bude, čím může být a především, čím chce být!

Kontakt

Ing. Tomáš Kučera
tomas@vize18.cz
+420 728 609 608

Názor P ČOS 2015

PDF

Vyjádření P ČOS

PDF

Otevřený dopis P ČOS